Meer veerkracht

Voor het vergroten van veerkracht wordt er gewerkt aan 4 belangrijke pijlers:
 • Zelfbewustzijn,
 • Zelfregulatie,
 • Focus en
 • Optimisme

Welke pijler de meeste aandacht krijgt wordt mede bepaald door de coachee en de coachvraag die de coachee naar voren schuift.


Om dit mogelijk te maken worden reflectiemodellen en technieken van coaching ingezet:

 • Krachtgericht coachen:  De essentie van krachtgericht coachen is het afstemmen op idealen en persoonlijke kwaliteiten, maar ook de bewustwording en het aanpakken van interne belemmeringen.
  • Sleutelvraag: Hoe kan er optimaal gebruik gemaakt worden van iemands (kern)talenten en (kern)kwaliteiten, ook al zijn er belemmeringen en de context van werk of privéomstandigheden.
  • Soms vraagt het optimaal benutten van het innerlijk potentieel om stappen die de bestaande context doorbreken, maar vaak kunnen mensen ook meer tot hun recht komen binnen de context waarin zij zitten. Er is vaak meer mogelijk dan de meeste mensen zich realiseren.
  • De focus op kracht is echter niet zo evident is ons dagelijks leven.
 • Coaching wordt eveneens gebruikt om een vaardigheid te ontwikkelen, problemen op te lossen of een activiteit te begeleiden. De duur is meestal afhankelijk van de complexiteit van wat gecoacht wordt, maar meestal langer dan een trainingsinterventie. De medewerker neemt verantwoordelijkheid voor de inhoud, namelijk om oplossingen te vinden. De coach begeleidt het proces, maar dient niet noodzakelijk de (inhoudelijke) expert te zijn.

“Alleen datgene waarvan ik mij bewust ben, kan ik beïnvloeden. Datgene waarvan ik mij niet bewust ben, houdt mij in de greep. Bewustzijn geeft me kracht en invloed.”

John Whitmore, “Coaching for Performance”


 Wil je meer weten over burn-out? klik dan op “Zeg ‘NEEN’ tegen Burn-out”