Cultural Transformation

 To be empowered by culture is great
To empower culture is incredible

Empowering Culture

Het startpunt in uw cultuurveranderingsinitiatief is om erachter te komen wat wel en niet werkt in de organisatie. Dit kan worden gedaan aan de hand van een ‘Cultural Values Assessment’ van de hele organisatie of van bepaalde subgroepen.
Voorbeeld van subpgroepen zijn bedrijfseenheid, afdeling en team, evenals demografische categorieën voor de hele organisatie, zoals geslacht en leeftijd. Dit kan op maat van de organisatie worden bepaald.

Organisations don’t transform. People do. 

Culturele transformatie begint met de persoonlijke transformatie van de leiders. Het is dan ook belangrijk om de persoonlijke waarden van de leiders en medewerkers te kennen. Op die manier wordt het transparant welk potentieel voor culturele veranderingen er aanwezig is in de organisatie.

Er zijn verschillende tools die hierbij ondersteuning kunnen bieden. De tool waarvoor werd geopteerd is de tool en rapporten van ‘Barrett Values Center’.


Wanneer is dit interessant voor jezelf of voor je bedrijf?

 • Is een goede Employer Brand alleen niet voldoende, maar wil je Employer Experience eveneens versterken?
  • Op welke manieren worden de corporate values ervaren tijdens de verschillende touchpoint van de medewerkers met HR?
 • Wil je weten welke waarden er leven in uw bedrijfscultuur en bij de medewerkers?
 • Zijn de kernwaarden op de werkvloer niet zichtbaar?
 • Wilt u graag investeren in een inspirerende bedrijfscultuur?
 • Is de motivatie bij leidinggevenden en/of medewerkers zoek?
 • Wilt u graag investeren in leiderschapsontwikkeling en dat van uw team?
 • Is er een hoog ziekteverzuim?
 • Ben je bezorgd over een toenemend verloop in uw personeelsbestand?
 • Wilt u graag de kracht van uw menselijk potentieel vergroten?
 • Hebt u een fusie achter de rug en wil u graag een nieuwe gemeenschappelijke cultuur creëren?

Culture eats Strategy for Breakfast

Peter Drucker