Tool: Barrett Values Centre

Barrett Values Centre® provides powerful metrics to support leaders in building values-driven organisations and values-driven societies.

De tool kan op verschillende lagen in een organisatie worden ingezet:

 • Individual Values Assessment (IVA) meet welke waarden voor een individu belangrijk zijn: enerzijds op persoonlijk vlak; anderzijds voor de organisatie cultuur.
 • Small Group Assessment meet de top 10 waarden van personen die tot een bepaalde subgroep in een organisatie behoren, alsook hun kijk op de huidige en gewenste organisatie cultuur (bv management team, …)
 • Cultural Values Assessment meet de top 10 waarden elke medewerker in de organisatie. De tool maakt deze metingen op een tijdsefficiëntie manier mogelijk.

Het meten van waarden is een belangrijke eerste stap, maar om een culturele transformatie mogelijk te maken is er meer nodig: de methode ‘get connected‘ van Barrett ondersteunt een hele reeks oefeningen en opdrachten om mensen in dialoog te laten treden. Het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijk opgesteld actieplan zal de leiders, medewerkers en de organisatie in beweging brengen.

meer informatie op de website: www.valuescenter.com


Wanneer is dit interessant voor jezelf of voor je bedrijf?

 • Wil je weten welke waarden er leven in uw bedrijfscultuur en bij de medewerkers?
 • Zijn de kernwaarden op de werkvloer niet zichtbaar?
 • Wil je graag investeren in een inspirerende bedrijfscultuur?
 • Is de motivatie bij leidinggevenden en/of medewerkers zoek?
 • Wil je graag investeren in leiderschapsontwikkeling en dat van uw team?
 • Is er een hoog ziekteverzuim?
 • Ben je bezorgd over een toenemend verloop in uw personeelsbestand?
 • Wil je graag de kracht van uw menselijk potentieel vergroten?
 • Hebt u een fusie achter de rug en wil je graag een nieuwe gemeenschappelijke cultuur creëren?

Aarzel niet om contact op te nemen voor meer uitleg of de toepassingsmogelijkheden bij jou en in jouw bedrijf.