Tool: Coaching

Mental Coaching is je op een doelgerichte manier begeleiden tijdens jouw zoektocht naar verbetering en naar keuzes die passen bij jou en jouw context. Coaching helpt je om bewuster te leven door jezelf beter te kennen.


Als ik de zoektocht in 1 woord zou moeten samenvatten, dan zou ik het woord “bewustwordingsproces” gebruiken.


Bewuster worden van

  • je gedrag;
  • de impact van je gedrag op anderen maar ook zeker op jezelf;
  • de drijfveren of motivatie achter je gedrag;
  • de waarden en overtuigingen die bepalen waarom je doet wat je doet;
  • je competenties;
  • … en dit telkens met het oog op het vooropgestelde doel.

Coaching maakt je niet tot en ander mens, maar verandert wel de manier waarop je denkt over jezelf, als mens; als manager; als ouder; … . Het is die mentale verandering die je in beweging zet. Die maakt dat je evolueert, dat je jezelf verbetert, dat je verandert in je functioneren. Als jij verandert, doet dat iets met je omgeving: ze verandert mee.

Coaching stelt mensen in staat zich te ontwikkelen en te versterken, terwijl ze zich uitrusten met de vaardigheden, gereedschappen, opportuniteiten en kennis.

Waar zou jij graag een bredere kijk op willen?

Welke perceptieverruiming zou jou helpen om (nog meer) in je kracht te staan en je doelen te bereiken?