Mental Coaching in praktijk

Coaching is meer dan een spel van vraag-en-antwoord. Dit is wel een essentieel onderdeel van een productieve coachingrelatie: een goede coach weet welke vragen te stellen zodat de coachee op een andere manier over zijn/haar situatie begint na te denken.

Daarnaast gebruikt de coach andere technieken die de coachee ertoe brengen meer inzicht in zichzelf te verwerven, nieuwe oplossingen te genereren en/of blokkades te overwinnen.

Tijdens een oplossingsgericht coaching traject zal er gewerkt worden met diepte-interviews alsook met andere tools.
Bijvoorbeeld: men kan de tools van Insights discovery of KernTalentenAnalyse integreren in het traject, maar ook andere technieken kunnen.
De tools worden besproken tijdens het intake gesprek om zodoende het traject zo goed mogelijk op de behoefte van de coachee af te stemmen.


Hoe ziet een coaching traject er uit?

  • Intake gesprek: In het eerste gesprek zal het thema van de coachee worden bevraagd. Op deze manier kan de coachee het thema omschrijven binnen zijn context. Op dat moment zal de coach ook peilen naar de motivatie achter het thema. Tenslotte zal er samen een traject plan worden opgesteld waarin het thema wordt opgedeeld in verschillende gespreksdoelen. De coach kan hier een bepaalde tool voorstellen, indien dit nuttig zou blijken – bv KernTalentenAnalyse; Insights Discovery.
    • Sessie 1 … sessie 9: afhankelijk van het thema zullen er 1 of meerdere sessies worden voorgesteld. Elke sessie heeft zijn eigen gespreksdoel waar in die sessie naar toe wordt gewerkt. Het traject kan – mits op voorhand besproken –  op elk moment in het traject stopgezet worden.

Binnen een coaching sessie zal de PERFORM structuur worden gevolgd.

Purpose;
Existing situation;
Resistance,
F
ishing for resources,
Options,
Roll out plan,
Monitor progression.

Deze methode zorgt er voor dat er steeds op een doelgerichte manier wordt gewerkt en de coachee de mogelijkheid wordt geboden om op het einde van het gesprek met concrete acties te vertrekken.

Indien tijdens het intake gesprek gekozen werd voor een methode zoals KernTalentenAnalyse of Insights Discovery, zal er tijdens een sessie – uiteraard – de tijd genomen worden om het rapport te bespreken. Daarnaast kan de coach tijdens een gesprek nog andere oefeningen inzetten. Inzichten kunnen komen vanuit onze gedachte, ons handelen en ons voelen. Het is dan ook belangrijk om ze alle drie aan bod te laten komen.

  • Closure gesprek: Als er beslist wordt om een traject te beëindigen, zal er nog een laatste contact moment zijn waarin we even de tijd nemen om alles af te ronden zodat er geen losse eindjes meer achter blijven.

Coaching is een wisselwerking tussen “Coach” & “Coachee”

De coach faciliteert de groei van de coachee, maar dit werkt alleen als de coachee bereid is de verantwoordelijkheid op te nemen. Coaches zijn in essentie experten in begeleiden van deze leerprocessen en veranderingsprocessen – met nadruk op de vorm, niet de inhoud.

De Coach is verantwoordelijk voor een gestructureerd proces !

Verantwoordelijkheid kan je niet geven, alleen nemen …