Energiegevers en gevaar voor Bore-out

Energiegevers

Energiegevers zijn die onderdelen van taken, rollen en functies die beroep doen op (componenten uit) je sterke KernTalenten. Hoe meer sterke KernTalenten (dikke eieren) je tegelijk kan inzetten (omelet) in één taak, hoe meer passie je voelt voor wat je doet. Terwijl je deze taak uitvoert kom je in flow.

Passie en flow zijn dus twee verschillende dingen:

  • Passie: wordt gevoeld bij inhoud inzetten sterke KernTalenten
  • Flow: wordt gevoeld tijdens duurtijd inzetten sterke KernTalenten

Hoe meer componenten uit je sterke KernTalenten samenkomen, hoe fijner jij het vindt.

Het demotivatieniveau

Het demotivatieniveau is het niveau waarop je geen zin meer hebt om de jou toegewezen taken uit te voeren. Duurt dit te lang, begin je te onderpresteren. Dit kan bijvoorbeeld komen door een takenpakket, rol of functie met een voor jou te laag intellectueel niveau, of door een andere reden waardoor je je verveelt.

Het niet mogen inzetten van je sterke KernTalenten draagt hier fel toe bij. Hoe meer sterke KernTalenten je niet kan of mag uitleven, hoe minder energie ze je kunnen geven en dus hoe sneller je in een bore out terecht kan komen. Van je sterke KernTalenten moet je er toch minstens ca. 75-80 % dagelijks kunnen inzetten om je goed in je vel te voelen.

Bijvoorbeeld: Iemand met 10 Sterke KernTalenten

  • Een passende job betekent dat je er minimum 8 ‘dikke eieren’ in kwijt kan.
  • 8 ‘dikke eieren’ is veel om op continue basis te kunnen inzetten.
  • Op regelmatige basis afwisselen kan eventueel een alternatief zijn.
  • De andere kan je desnoods in een hobby stoppen.

Gevaar voor Bore out

Bore out manifesteert zich als je te lang op dit demotivatieniveau zit en te weinig van je sterke KernTalenten kan uitleven. Het zijn namelijk zij die je energie geven en die je een gevoel van zingeving en waardevolheid over je bestaan opleveren. Je sterke KernTalenten niet mogen inzetten leidt dan ook tot een gevoel van zinloosheid, leegheid, verveling …

Jij verliest je levenslust en motivatie als je structureel niet minimum 75-80% van jouw sterke KernTalenten mag inzetten.

PS: Dingen die je nu goed kan en zelfs graag doet, hoeven nog geen bewijs van KERNTALENTEN te zijn. Het kunnen perfect door omstandigheden aangeleerde competenties of winnende strategieën zijn die in bepaalde omstandigheden of periodes voldoening gaven. Uiteraard zijn deze ook heel waardevol!

Bij sterke KernTalenten gaat het er evenwel om dat het niet-gebruiken ervan een gevoel geeft ‘iets te missen’. En dat er tegenin (moeten) gaan een frustrerend gevoel geeft, omdat je dan als het ware met een ‘dik ei’ zit dat zit te wringen.