Energievreters en gevaar voor Burn-out

Energievreters

Energievreters zijn die onderdelen van taken, rollen en functies die beroep doen op jouw kleine KernTalenten. Hoe meer kleine KernTalenten (kleine eitjes) je moet inzetten, hoe minder passie je voelt voor wat je doet, en hoe meer moeite het je kost. Je moet dan als het ware die kleine eieren eerst artificieel oppompen om er iets mee te kunnen doen. Dat ‘oppompen’ kost tonnen energie, energie die je moet halen uit het uitleven van je sterke KernTalenten.

Hoe meer componenten van je kleine KernTalenten samenkomen, hoe vreselijker en energieslopender jij deze taken ervaart.

Het Peter principeniveau

Het Peter principe is het hardnekkig verschijnsel, beschreven door Laurence J. Peter, volgens welke men in een organisatie mensen die goed functioneren, uiteindelijk – en met de beste bedoelingen – promotie laat maken naar een functie die net boven hun capaciteiten ligt; dit tot schade van de persoon en de organisatie. Oorspronkelijke uitspraak: “In a hierarchy every employee tends to rise to his level of incompetence.”

De remedie is relatief eenvoudig: laat je niet te ver bevorderen en onderneem niets wat je krachten tè ver ineens te boven gaat. Let op: op je tippen staan is prima. Het geeft de zone van je ontwikkeling weer, maar dan wel liefst gebed in je sterke KernTalenten. Buiten je comfortzone en binnen je sterke KernTalenten is het prima om je competenties te ontwikkelen en te verhogen.

Je halve maar vooral je kleine KernTalenten tonen het gevaar voor je (stappen naar de) afgrond. Géén voet meer aan de grond hebben is voor de meeste mensen immers nefast.

Gevaar voor Burn-out

  • Burn-out krijg je als je te lang te veel stress of te hoge druk ervaart en je lichaam niet meer tot rust kan komen. De stap na een Burn-out kan zelfs een depressie zijn.
  • Burn-out manifesteert zich als je te lang te vaak en/of te intens beroep doet op je kleine KernTalenten. Ook (professionele of privé-) problemen buiten je KernTalenten om, zijn factoren die kunnen bijdragen aan een burn-out.
  • Tenslotte kan je in een Burn-out terecht komen omdat je simpelweg te lang en te veel van zelfs sterke KernTalenten blijft inzetten, waardoor je je lichaam en geest onvoldoende rust en ontspanning gunt.

Hoe meer/intensiever deze drie factoren samen komen, hoe groter het gevaar voor burn out.

  • Het inzetten van je kleine KernTalenten kost tonnen energie – energie die je moet halen uit het inzetten van je sterke KernTalenten én voldoende fysieke en mentale rust en ontspanning, gezonde voeding enzovoort – en als dat evenwicht er niet meer is, zuigt dit je uiteindelijk leeg.
  • Bijkomend gevaar is er als het uitleven van je sterke KernTalenten puur tijdgewijs niet meer lukt, omdat je alsmaar meer tijd moet steken in het oppompen van je kleine eieren die je nodig hebt om jouw takenpakket af te werken. Het spreekt vanzelf dat je dan in een nog hogere sneltreinvaart de burn-out fase in duikelt!

NB: Als je te vaak teveel van je halve KernTalenten moet inzetten, kan dat weleens tot wat energieverlies leiden. Al is een half KernTalent meestal neutraal: het kost geen energie en levert er geen op. Als je dit toch ervaart, compenseer je dit best door het (meer) uitleven van sterke KernTalenten en/of meer fysieke en/of mentale ontspanning en rust.