Missie & Waarden

Missie: Unlock your Potential

Mensen en organisaties begeleiden naar nieuwe inzichten zodat ze steeds meer van hun ware aard en intrinsieke motivatie ontdekken en deze inzichten dan meenemen in hun werk en de andere domeinen van hun leven.
Mensen en organisaties laten voelen wat het is om in hun kracht te staan … om veerkrachtig in het leven te staan.
Dit is mijn intrinsieke motivatie in het leven en mijn werk.


Waarden

Een verschil maken (Making a difference)
Door een open mindset nieuwe inzichten opdoen en vertrouwen op zowel intuïtie als ratio, zijn belangrijke drijfveren in mijn leven. Deze gebruiken om anderen nieuwe inzichten te laten ontdekken, maakt het alleen maar boeiender.

Moed tonen (Courage)
Trouw blijven aan je waarden en tegelijkertijd open staan om je overtuigingen te durven challengen, is geen gemakkelijke pad om te bewandelen. Maar de cadeaus die je op dit pad tegenkomt, zijn zo waarde(n)vol, dat ik met deze lef in het leven wil staan. En jij?

Trouw blijven aan jezelf (Authenticity)
Iedereen is anders, dat maakt het zo interessant. Mensen en organisaties begeleiden  om hun eigen waarde(n) te helpen (her)ontdekken, is geweldig. Het wordt nog beter als ze die waarde(n) niet alleen aanvaarden maar hun uniekheid zien als hun de manier om in hun kracht te staan.