“Persoonlijke en Team effectiviteit” (adhv de “Insights” methode)

Insight figuren kopie

De training “Persoonlijke & Team effectiviteit” wordt gegeven in de vorm van een workshop waarin de focus ligt op het actief deelnemen door de persoon zelf. Er zal tevens ook de nodige aandacht besteed worden aan de team dynamiek.
De workshop staat in teken van verbinding. Verschillen tussen mensen staan regelmatig in de weg van een effectieve samenwerking, terwijl in deze verschillen juist een enorm potentieel schuilt. Het kunnen herkennen, waarderen en benutten van de verschillen begint met inzicht in jezelf => Persoonlijke effectiviteit.

Doelpubliek:

  • Voor iedereen die meer inzichten wilt verwerven in zichzelf, zijn gedrag, de impact van zijn gedrag op anderen maar ook zeker de impact van zijn gedrag op zichzelf. Deze inzichten  kunnen leiden tot een beter begrip van stress in jouw specifieke context: ‘wat betekent stress voor jou?’.
  • De workshop zal je ook helpen om beter verbinding te maken met jezelf en anderen en op die manier de communicatie effectiever in te zetten.

Aanpak:

  • Basis: de theorie is gebaseerd op de methode van Insights Discovery. Deze theorie wordt tijdens de workshop aangevuld met praktische oefeningen.
  • Optioneel: Er is eveneens de mogelijkheid om je eigen Insights Discovery profiel te laten opmaken. Dit gebeurt aan de hand van een online vragenlijst. De antwoorden worden door de trainer verwerkt in een rapport. Het rapport zal worden besproken en meegegeven aan de persoon.

Een basisopleiding voor elk van de bovenstaande modules is beschikbaar maar kan op vraag van het bedrijf bijgestuurd worden.
(voor meer informatie gelieve contact op te nemen)