Artikels, Eigen opinie, Ondernemers, Tips&Tricks

Ga voor … “Ondernemer van je leven”

Welk doel wil jij bereiken? Hoe verloopt de weg naar dat doel? Geeft het je voldoening of sluipt er soms twijfel in? Wat doe je op die momenten? Bouw momenten van zelfreflectie in ... gun jezelf een klantbord om je gedachten en gevoelens eens luidop te kunnen zeggen.

Artikels, Tips&Tricks

Help a Team Member Improve Their Follow-Through

When a colleague or direct report fails to follow through on a task or promise, it’s rarely intentional. More often, it’s the result of an underlying issue, such as unclear responsibilities or unrealistic goals. To identify what’s really going on — and fix it — check to make sure you’re not part of the problem.… Lees verder Help a Team Member Improve Their Follow-Through

Eigen opinie, Tips&Tricks

Don’t Let “Perfect” Be the Enemy of “Good”

We should all strive to do our best, but if you always aim for perfection, you may blow deadlines, annoy your colleagues, and miss out on opportunities. Instead of never being satisfied with “good enough,” talk to others about their standards. What does a good job look like to your boss, peer, or client? What… Lees verder Don’t Let “Perfect” Be the Enemy of “Good”

Artikels, Eigen opinie

Grenzen leren aangeven betekent meer dan NEE leren zeggen

Gedrag Herkent u zich in sommige of een aantal van de volgende kenmerken? Wie moeilijk nee zegt: gaat snel in op hulpvragen die gesteld worden en zelfs op vragen die niet eens gesteld wordenwil anderen niet teleurstellen of voor het hoofd stotenis bang voor conflicten en dus conflictmijdendheeft de neiging om het iedereen naar de… Lees verder Grenzen leren aangeven betekent meer dan NEE leren zeggen