Artikels, Eigen opinie, Ondernemers, Tips&Tricks

Ga voor … “Ondernemer van je leven”

Welk doel wil jij bereiken? Hoe verloopt de weg naar dat doel? Geeft het je voldoening of sluipt er soms twijfel in? Wat doe je op die momenten? Bouw momenten van zelfreflectie in ... gun jezelf een klantbord om je gedachten en gevoelens eens luidop te kunnen zeggen.

Artikels, Tips&Tricks

Help a Team Member Improve Their Follow-Through

When a colleague or direct report fails to follow through on a task or promise, it’s rarely intentional. More often, it’s the result of an underlying issue, such as unclear responsibilities or unrealistic goals. To identify what’s really going on — and fix it — check to make sure you’re not part of the problem.… Lees verder Help a Team Member Improve Their Follow-Through

Eigen opinie, Tips&Tricks

Don’t Let “Perfect” Be the Enemy of “Good”

We should all strive to do our best, but if you always aim for perfection, you may blow deadlines, annoy your colleagues, and miss out on opportunities. Instead of never being satisfied with “good enough,” talk to others about their standards. What does a good job look like to your boss, peer, or client? What… Lees verder Don’t Let “Perfect” Be the Enemy of “Good”

Artikels, Eigen opinie

Grenzen leren aangeven betekent meer dan NEE leren zeggen

Gedrag Herkent u zich in sommige of een aantal van de volgende kenmerken? Wie moeilijk nee zegt: gaat snel in op hulpvragen die gesteld worden en zelfs op vragen die niet eens gesteld wordenwil anderen niet teleurstellen of voor het hoofd stotenis bang voor conflicten en dus conflictmijdendheeft de neiging om het iedereen naar de… Lees verder Grenzen leren aangeven betekent meer dan NEE leren zeggen

Artikels, Tips&Tricks

How to Encourage Participation During Virtual Meetings

It’s hard to get people to pay attention in meetings when everyone’s in the same room — let alone if they’re all calling in from home. How can you get people to actually participate in a virtual meeting? The key is to create structured opportunities for attendees to engage. When opening the virtual room, give… Lees verder How to Encourage Participation During Virtual Meetings

Artikels, Tips&Tricks

If you replace 'I' with 'We' then Illness becomes Wellness

When the news is scary and the future is uncertain, many employees will look to managers for reassurance — even though you might not have the answers yourself. You can help by first finding your own sense of focus. Then focus on your team and what you can do as a team: Before you start… Lees verder If you replace 'I' with 'We' then Illness becomes Wellness

Eigen opinie, In de kijker, Tips&Tricks

Focus on what you can influence

Many people are overwhelmed by what is happening. Of course, when you look at the big picture, the problems look huge, but as an individual you don't have to solve every problem in the world. Focus on what you can influence and enlarge your area of influence step-by-step How can you create a framework that… Lees verder Focus on what you can influence